วันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
โดย Banthita
Jan 11, 2021
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ


บรรยากาศกิจกรรม "วันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ" ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การจัดอบรม Workshop หัวข้อ “ฟังเสียงเพรียก ของประวัติศาสตร์ข้าวของ” และนิทรรศการเอกสารข้าวของจดหมายเหตุ  อาทิ เอกสารสำคัญของนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
เอกสาร ผศ.ภญ.สำลี ใจดี เอกสารเครือข่ายเข้าถึงเอดส์ และประวัติศาสตร์กัญชา เป็นต้น


Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง