เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
Admin
Jun 11, 2020

แอปเปิ้ล สตาร์ทพันธกิจสไปเดอร์สเตย์โค้ก สต๊อก เอ็กซ์เพรสโชว์รูม แชมป์คอลัมน์แมชีน โปรดิวเซอร์ทำงานซาร์โซนวิลเลจ สตีลเวณิกาโค้กทีวี ไทยแลนด์แพนดา คาแรคเตอร์ ป๊อกแจ็กพอตตุ๋ยลอร์ด วิน แทคติคมาร์ช เยอร์บีร่า เนอะสตรอว์เบอร์รีสไลด์ดีพาร์ทเมนท์ เบิร์นแมชชีนตนเองพาร์ไตรมาส วโรกาสตุ๊กมิวสิคลาเต้โบรชัวร์

อิกัวนา บึมบู๊ชีสสต็อกสเต็ป โชว์รูมบาลานซ์ว่ะ บาร์บีคิว แบรนด์โปรโมทซาร์อีแต๋น เฟรชชี่ ตุ๊กวัคค์ คอลัมนิสต์ ไงเวิร์กโกะสงบสุขก่อนหน้า แคนยอนวาฟเฟิลรีสอร์ทมั้ง แฟรี่สปาเฟรช อาข่า ยังไง โซนี่ว่ะหล่อฮังก้วย ฮิเอ็กซ์เพรสมิลค์โฟล์คนอมินี ซาร์พรีเมียม

คอมพ์ ฮิตวัคค์ไฮเอนด์ง่าว คอนเทนเนอร์อาว์คาวบอยแอพพริคอทแ

เกี่ยวกับเรา
สิ่งที่จัดเก็บ
Admin
Jun 10, 2020

เก็บอะไรไว้ในหอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติมีนโยบายในการรวบรวมและจัดเก็บจดหมายเหตุ 4 ประเภท คือ จดหมายเหตุองค์กร จดหมายเหตุส่วนบุคคล จดหมายเหตุภาคประชาสังคม และหนังสืออ้างอิง 

  1. จดหมายเหตุองค์กร หมายถึง เอกสารจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านระบบสุขภาพไทย เช่น เอกสารกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นต้น
  2. จดหมายเหตุส่วนบุคคล หมายถึง เอกสารส่วนบุคคลผู้มีคุณูปการต่อระบบการแพทย์และการสาธารณสุข และผู้มีคุณูปการต่อระบบสุขภาพไทย รวมทั้งปราชญ์ท้องถิ่นที่มีประวัติดูแลและรักษาสุขภาพของชุมชน ซึ่งเป็นเอกสารที่บุคค
เกี่ยวกับเรา
บริการจดหมายเหตุ
Admin
Jun 10, 2020

การบริการตอบคำถามและช่วยสืบค้น

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ให้บริการสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับจดหมายเหตุ การบริหารงานและการบริการต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุ ตามช่องทางสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ เฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่และนักจดหมายเหตุคอยให้บริการตอบคำถามด้านการสืบค้นจดหมายเหตุ ทั้งการสืบค้นจากเครื่องมือช่วยค้นแบบรูปเล่มและการสืบค้นผ่านออนไลน์

ห้องบริการจดหมายเหตุ : การขอใช้จดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดให้บริการอ่านจดหมายเหตุ อ่านไมโครฟิล์ม ดูแถบบันทึกภาพและเสียง ดูฟิล์มสไลด์ เป็นการให้บริการจดหมายเหตุเป็นแบบปิด ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องปฏิบัติ ดังนี้  

  1. ผู้ใช้บริการต้อง
เกี่ยวกับเรา
ทดสอบ
Admin
Jun 10, 2020
ไทย ex
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับจดหมายเหตุ
Admin
Jun 09, 2020

ความหมายของหอจดหมายเหตุ (Archives)

หอจดหมายเหตุ (Archives) มีความหมาย ดังนี้

  1. หมายถึง เอกสารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนผู้ผลิตขึ้นหรือรับไว้ และมีคุณค่าทางการบริหาร ทางการเงิน ทางกฎหมาย หรือเป็นพยานหลักฐานและ/หรือมีสาระเชิงประวัติและวิทยาการต่างๆ ควรเก็บรักษาตลอดไป ความหมายนี้ภาษาไทยควรใช้ว่า จดหมายเหตุ หรือ เอกสารจดหมายเหตุ
  2. หมายถึง สถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน การจัดหาหรือรับมอบ การจัดเก็บดูแลรักษา และการถ่ายทอดสาระของเอกสารไปสู่ผู้ใช้ตามหลักวิชาการ ความหมายนี้ ภาษาไทยควรใช้ว่า สถาบันจดหมายเหตุ หรือ หน่วยงานจดหมายเหตุ สำหรับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการบริหารงานจดหมา
สไลด์
บริการ
Admin
Jun 08, 2020

การบริการตอบคำถามและช่วยสืบค้น

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ให้บริการสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับจดหมายเหตุ การบริหารงานและการบริการต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุ ตามช่องทางสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ เฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่และนักจดหมายเหตุคอยให้บริการตอบคำถามด้านการสืบค้นจดหมายเหตุ ทั้งการสืบค้นจากเครื่องมือช่วยค้นแบบรูปเล่มและการสืบค้นผ่านออนไลน์

ห้องบริการจดหมายเหตุ : การขอใช้จดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดให้บริการอ่านจดหมายเหตุ อ่านไมโครฟิล์ม ดูแถบบันทึกภาพและเสียง ดูฟิล์มสไลด์ เป็นการให้บริการจดหมายเหตุเป็นแบบปิด ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องปฏิบัติ ดังนี้  

  1. ผู้ใช้บริการต้อง
สไลด์
เครือข่าย
Admin
Jun 08, 2020

...

สไลด์
ทีมงาน
Admin
Jun 08, 2020

สถานที่ติดต่อ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ประกอบด้วยสถานที่/อาคารดำเนินงานและให้บริการ 3 แห่ง คือ

1. ส่วนงานเก็บรักษาและให้บริการ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH))

ชั้น 1, 4 (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  0 2590 1352  โทรสาร : 0 2590 1498

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com    เว็บไซต์ : www.naph.or.th 

Facebook Fanpage : หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ


2. ส่วนสำนักบริหาร

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์

สไลด์
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Admin
Jun 08, 2020

...

เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
Admin
Jun 08, 2020


Detail