การให้บริการงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

การให้บริการงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

สำเนาภาพเก่ากองสุขศึกษาให้ตัวแทนบริษัทจินตนาการจำกัดเพื่อนำไปจัดทำเป็นสารคดีเกี่ยวข้องกับการประวัติระบาดวิทยาในประเทศไทย 

 

การให้บริการงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

 

          โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ได้ให้บริการแก่ นายธันยธรณ์ วรรณโพธิ์พร เจ้าหน้าที่บริษัทจินตนาการจำกัด ซึ่งสนใจมาขอข้อมูลรูปภาพเกี่ยวกับการระบาดของโรคต่างๆในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น ไข้ทรพิษ ไข้หวัดใหญ่ อหิวาระบาด และภาพการทำงานของแพทย์และเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลานั้น ซึ่งทางหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ได้มีสมุดอัลบั้มภาพเก่าที่ได้รับมอบจากกองสุขศึกษา ซึ่งรวบรวมภาพการทำงานสาธารณสุขของกองสุขศึกษาในช่วง พ.ศ. 2500-2505 ไว้จำนวน 6 อัลบั้ม จึงได้ให้บริการโดยการสำเนาภาพเอกสารกองสุขศึกษาที่ทางบริษัทจินตนาการต้องการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุขไทยเพื่อประกอบการทำสารคดีต่อไป

 

           

           

           ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352, มือถือ 09285 89665