รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ จากสำนักสารนิเทศ

รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ จากสำนักสารนิเทศ

 หอจดหมายเหตุฯได้รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์จากสำนักสารนิเทศ

รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ จากสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ปรู๊ฟชีทและฟิล์มภาพถ่ายกิจกรรมผลงานกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2546 จำนวน กล่อง ให้แก่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อจัดเก็บและทำการอนุรักษ์ไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุต่อไป

    

         

 

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352