แผ่นพับที่ระลึก ร.9 แจกผู้เข้าร่วมพิธีฯ

แผ่นพับที่ระลึก ร.9 แจกผู้เข้าร่วมพิธีฯ

แผ่นพับที่ระลึก ร.9 แจกผู้เข้าร่วมพิธีฯ สามารถสแกน QR code ดูภาพ3มิติได้

แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทุกท่านจะได้รับแผ่นพับที่ระลึก ซึ่งจัดทำโดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผ่นพับที่ระลึก มีด้วยกันทั้งสิ้น 3 รูปแบบ โดยแผ่นพับนี้ได้นำเทคโนโลยี เออาร์โค้ด (AR Code) หรือ เทคโนโลยีเสมือนจริง มาใช้ เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ARZIO (โหลดได้ทั้ง iOS และ Androids) ผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวสแกนแผ่นพับที่ระลึก จะสามารถรับชมภาพและเสียงประกอบ และภาพ 3 มิติได้

             สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัลแผ่นพับที่ระลึกฯ ในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้ดังนี้

 

แผ่นพับแบบที่ 1 ฉบับภาษาไทย จัดพิมพ์จำนวน 9,800,000 ฉบับ มีเนื้อหา 8 หัวข้อ ได้แก่ พระราชประวัติจอมกษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ พระปรีชาเกริกไกรไปทั่วหล้า พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชา พระราชดำริพัฒนาเทิดถาวร พระเกียรติยศปรากฏทั่วสากล ดิเรกดลถวายพระเพลิงเถกิงนุสรณ์ พระเมรุมาศสูงส่งอลงกรณ์ และเจิดกำจร กำหนดการพระราชพิธี เป็นแผ่นพับที่ระลึกฯ ที่แจกในงานถวายดอกไม้จันทน์เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560 

       

แผ่นพับแบบที่ 2 ฉบับภาษาอังกฤษ ยึดเนื้อหาจากฉบับภาษาไทย จัดพิมพ์ 100,000 ฉบับ แจกคณะทูตานุทูต และชาวต่างชาติ

   

 

แผ่นพับแบบที่ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ ทศพิธราชธรรม พระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ พระยานมาศ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แจกในงานนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 2560 เบื้องต้นกำหนดจัดพิมพ์ 600,000 ฉบับ และจะเพิ่มเติมให้ได้ประมาณ 3,000,000 ฉบับ เพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะมาเข้าชมวันละกว่า 100,000 คน

    

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352