นศ.แพทย์ปี 1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

นศ.แพทย์ปี 1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

นักศึกษาแพทย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เข้าศึกษาเยี่ยมชม

หอประวัติศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

 

         วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 17.00 น. นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  จำนวน 42 คน  กลุ่มที่ 2  ได้เข้าศึกษาและเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพและห้องสมุด100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว บริเวณ ชั้น 1 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ และได้สะท้อนการเรียนรู้จากหอประวัติศาสตร์สุขภาพที่น่าภาคภูมิใจ คือ

        1. ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ โดยการวิธีการคิดค้นจากธรรมชาติ เช่น โรคลักปิดลักเปิด ที่ใช้วิตามินซีจากส้มมารักษาโรค 

        2. พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการรักษาสุขภาพความเจ็บป่วยได้

        3. โซนพหุลักษณ์ทางการแพทย์ได้พาเราย้อนยุคไปเห็นรูปแบบวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาความเจ็บป่วย ก่อนที่การแพทย์ตะวันตกจะมีอิทธิพลในเวลาต่อมา

        4. ภูมิปัญญาสุขภาพหลายอย่างช่วยแก้ปัญหาสุขภาพใจ

        5. สงครามมีด้านที่เลวร้าย คือ การสูญเสียชีวิตและทรัพทย์สิน แต่ก็มีข้อดีคือ ทำให้การแพทย์มีความเจริญก้าวหน้า อาทิ การผ่าตัด

        6. การแพทย์และสุขภาพ ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณา และนโยบาย

        7. คนสมัยก่อนที่จะมีการแพทย์สมัยใหม่เข้ามา เขาช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ

        8 การตายเป็นสิทธิ และผู้ป่วยสามารถแสดงเจตนารมณ์ได้

        9. ถ้ามีความรู้จริงด้านการแพทย์แผนโบราณ ก็จะใช้ประโยชน์ดูแลสุขภาพได้

 

 

ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ติดต่อ นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์ โทรศัพท์ 0 2832 92800 2832 9283 โทรศัพท์มือถือ : 081 802 8761

โทรสาร 0 2590 1498

 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health 

 (NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข 

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352