รับมอบเอกสารจดหมายเหตุ อาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ

รับมอบเอกสารจดหมายเหตุ อาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ

เอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารส่วนบุคคลที่มีคุณค่าด้านการสาธารณสุขไทย

รับมอบเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล อาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ

 

        ทีมหอจดหมายเหตุเดินทางไปรับมอบเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคลของอาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ จากอาจารย์ ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ ที่บ้านพัก วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 - 13.00 น. เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสมัยที่อ.ศรีธวัช ทำงาน WHO ที่เวียงจันทน์ และสมุดบันทึกลายมือ โดยเฉพาะสมุดจดเลคเชอร์สมัยเรียน ตั้งแต่ปี 2497 จำนวนเกือบ 30 เล่ม ลายมือสวยคมชัดเจน จากการที่เก็บไว้อย่างดี         

       

        ทั้งนี้ครอบครัวของท่านเก็บเอกสารของท่านผู้เป็นบิดาไว้อย่างดีมาก และดูจากเอกสารประวัติของท่าน ดูแล้วท่านเป็นคนรักการบันทึกและค้นคว้า ท่านได้บันทึกและเก็บเอกสารไว้เป็นตัวอย่างแก่ภรรยาและบุตร ท่านมีภาพถ่ายเก่าสมัยเรียนด้วย เขียนอธิบายภาพไว้ด้วยว่า ภาพเหตุการณ์อะไรปีพ.ศ.ใด ที่บุตรสาวท่านพบว่ามีตั้งแต่ปี 2498 คือท่านยังเป็นนักศึกษาท่านเริ่มถ่ายภาพเล่าเรื่องและจัดเก็บใส่อัลบั้มโดยใช้ตัวยึดมุมภาพไว้ ทำให้ภาพไม่เกิดความเสียหาย ผ่านมา 60 กว่าปีแล้ว ภาพยังไม่เกิดความเสียหายใดๆเลย จากประวัติอาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ เป็นผู้มีบทบาทการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลอย่างมากคนหนึ่ง ท่านเขียนเรื่องสุขาภิบาลอาหารไว้ด้วย

 

   

       ขอขอบคุณอาจารย์ ดร. พัฒนพงส์ จาติเกตุ และครอบครัวจาติกเกตุ ที่ให้ความไว้วางใจในการมอบให้หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขรับมอบเอกสารของอดีตบุคลากรสาธารณสุขไว้ดำเนินการเพื่อประโยชน์การศึกษาค้นคว้าต่อไป

 

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352