นักเรียนทุนแพทย์โอสถสภา เข้าศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

นักเรียนทุนแพทย์โอสถสภา เข้าศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนทุนโอสถสภาได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 โดยมี ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เป็นผู้นำชมหอประวัติฯ

 

  


    

ภายในหอประวัติศาสตร์สุขภาพ มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 10 โซน ดังนี้

1.จักรวาลภายในและจักรวาลภายนอก

2.เกร็ดประวัติศาสตร์สุขภาพ

3.พหุลักษณ์ทางการแพทย์

4.ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพ

5.ภูมิปัญญาสุขภาพและการแพทย์ไทย

6.การแพทย์ในสถานการณ์วิกฤต

7.สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

8.รอยเวลาเส้นทางสุขภาพ

9.ความตายและวาระสุดท้ายของชีวิต

10.สุขภาพกับสังคม

     

  

 

 

 

 

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันในเวลาราชการ ที่ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข 6
กระทรวงสาธารณสุข และสามารถติดต่อมัคคุเทศก์นำชมสำหรับการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
 
ติดต่อสอบถามที่
ชั้น 1, 4 อาคาร 88/37 (อาคารคลังพัสดุ) ซ.สาธารณสุข 6
ถ. ติวานนท์ 
ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี  11000  
โทรศัพท์
 : 0 2590 1352  โทรสาร : 0 2590 1498 
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com 
เว็บไซต์ : www.naph.or.th 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561