ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องปลัดฯ ชั้น3 อาคาร1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมอำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่1/2561 โดยมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในการประชุม

 

  

  

   

 

 

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352