การจัดทำบัญชีเอกสาร ณ บ้าน ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

การจัดทำบัญชีเอกสาร ณ บ้าน ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

การจัดทำบัญชีเอกสาร ณ บ้าน ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยคณะทำงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย

 

          คณะทำงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยได้รับอนุญาตให้เข้าไปช่วยจัดทำบัญชีเอกสารของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ทุกๆ วันพุธ ของสัปดาห์ กระบวนการจัดทำ คือ คัดแยกเอกสารตามที่คุณพ่อเสมจัดเรียงไว้แล้วเป็นเรื่องๆ จัดทำร่างบัญชี บรรจุกล่อง จัดวางบนชั้น และจัดพิมพ์บัญชีเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม เก็บไว้ที่บ้านคุณพ่อ 1 เล่ม และเก็บไว้ที่ หพสท. 1 เล่ม 

          ในวันดังกล่าวนอกจากคุณพ่อจะให้เกียรติมาตรวจความเรียบร้อยแล้ว ยังเลี้ยงส้มตำเป็นอาหารกลางวันด้วย

ทีมงานที่ไปจัดทำบัญชีที่บ้านพ่อเสมวันที่ 10 มีนาคม 2553