เรียนรู้ความเป็นมาหน่วยโฮงยาขุนส่าก่อนถึงแม่ฟ้าหลวง

เรียนรู้ความเป็นมาหน่วยโฮงยาขุนส่าก่อนถึงแม่ฟ้าหลวง

การสำรวจเส้นทางและความทรงจำของการแพทยสมัยใหม่ตามรอยหน่วยแพทย์ขุนส่า มูลนิธิทอมดูลีย์ สถานีอนามัยเทอดไท ถึงโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2553 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพร่วมกับรพ.แม่ฟ้าหลวง
และเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น จัดเวที "เชียงราย: จินตภาพกับแนวทางการร่วมสร้างประวัติศาสตร์เพื่อสุขภาวะชุมชน"
มีกิจกรรมสำรวจพื้นที่ เดินตามรอยโรงพยาบาลเทอดไท ที่สมัยนั้น ปี 2529 ชาวบ้านเรียก โฮงยาฝรั่ง

 จัดเวทีสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ หัวข้อ จากหน่วยพยาบาลขุนส่าถุงโฮงยาแม่ฟ้าหลวง:
การผลิตสร้างเอกสารประวัติศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีชาวบ้านผู้รู้เห็นจำนวน 12 คนเข้าร่วม โดยมี
ทพญ.ปาริชาติ ลุนทา ผอ.รพ.แม่ฟ้าหลวงและอาจารย์ธวัช มณีผ่อง ดำเนินการสนทนา

 

 ประวัติศาสตร์สุขภาพของบ้านเทอดไท สมัยก่อนเรียกว่า บ้านหินแตกซึ่งเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่
จนผู้คนต้องอพยพย้ายทาอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบัน หมู่บ้านเก่าร้างไป ปัจจุบันเป็นรีสอร์ท

 บ้านไทใหญ่ในชื่อเดิม เป็นความทรงจำที่ผู้รู้เห็นเล่าถึง วัฒนธรรมชาวไทใหญ่ที่มีความเป็นมาทาง
การปกครอง มีเจ้าฟ้าเป็นผู้ปกครองตั้งแต่ พ.ศ.2399 มีความสัมพันธ์กับรัฐฉาน พม่า แม่ฮ่องสอน จนถึงกรุงเทพฯ
ผู้รู้เห็นมีความทรงจำต่อโฮงยาทอมดูลีย์ และหน่วยโฮงยาขุนส่า เข้ามาพัฒนาโครงการต่าง ๆ ช่วยเหลือชาวบ้าน
รวมทั้งแจกยา เป็นการดูแลสุขภาพจากหน่วยงานสมัยนั้น ก่อนหน้าที่จะมีโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง