ข้าวของและบุคคลในประวัติศาสตร์

เครื่องดนตรียูซอม 3 ชิ้น

เครื่องดนตรีUSOM : คุณเชาวรัตน์ จิตต์ว่องไวอนุรักษ์ไว้ตามที่ได้เรียนรู้จากศ.นพ.สุด แสงวิเชียร จนนำมามอบไว้ที่ หพสท.

นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ

นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ อดีตผู้อำนวยการกองวางแผนสาธารณสุข ผู้มีส่วนผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคการวางแผนงานจากกรมกองต่าง ๆ

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

แวดวงงานสังคมและสุขภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว คือ"คุณพ่อเสม"

ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์

สังคมรู้จักท่านในนาม "หมอแมกไซไซ" ปี 2516 เป็นแพทย์ที่กลับไปแก้โรคคนจน ที่เมืองพล

ผู้ใหญ๋วิบูลย์ เข็มเฉลิม

ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิมเป็นต้นธารแนวคิด"วนเกษตร"  กลายเป็นต้นแบบและมีอิทธิพลทางนโยบายและแนวคิดในช่วงต้นของยุคงานสาธารณสุขมูลฐาน

ไม้ตอกเส้น

ชุดอุปกรณ์การตอกเส้นใช้คู่กับแท่งหิน เป็นเครื่องมือการบำบัดรักษาอาการเส้นเอ็นของพ่อก๋องแก้ว ฟูธรรม 

พ่อหมอก๋องแก้ว ฟูธรรม

พ่อหมอก๋องแก้ว ฟูธรรม จังหวัดลำปาง เป็นทั้งหมอตอกเส้น หมอสมุนไพรและหมอพิธีกรรม

ฮางฝนยา

อุปกรณ์บดยาของหมอเมืองเป็นไม้มะม่วง เรียก ฮางฝนยา

สมุนไพรในสมัยอยุธยา

การพัฒนาสมุนไพรสมัยอยุธยา (1893-2325)    

หมอบรัดเลย์กับสูติกรรม

ตำราครรภ์รักษากับการทำสูติกรรม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๘๕

การทดลองทำพันธุ์ไข้ทรพิษ

การทดลองพันธุ์ไข้ทรพิษในสมัยรัชกาลที่ 6

ประวัติเวชระเบียนไทย

เมื่อวานนี้ไปพบกับพ่อเสม หลังจากที่ท่านฟื้นจากอาการป่วย

กาฬโรคครั้งหลังสุดที่ระบาดในประเทศไทย

พ.ศ. 2495 มีรายงานผู้ป่วย 2 ราย ตาย 1 ราย ที่ตลาดตาคลี นครสวรรค์

ตั่งนั่งของสตรีอีสานหลังคลอด

จากภูมิปัญญาดูแลหญิงหลังคลอด ขุดต้นไม้ทำเป็นที่นั่งแช่น้ำอุ่น มีอายุกว่า 100 ปี

พ่ออุ้ยแก้ว ไชยวุฒิ

เรื่องเล่าจากความทรงจำของพ่อแก้ว ไชยวุฒิ อายุ 90 ปี  ผู้ผ่านเหตุการณ์โรคห่าลงเมืองที่เชียงของ

โครงการปราบปรามคุดทะราดในประเทศไทย

คุณหมอสมบูรณ์ วัชโรทัย ผู้ริเริ่มโครงการรณรงค์ปราบปรามโรคคุดทะราดให้หมดจากประเทศไทย

Timeline เส้นทางสุขภาพไทย

บนเส้นทางสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า มีเหตุการณ์และบุคคลจำนวนมากที่ร่วมผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลง