ข่าวอัพเดท


เรื่องราวที่เกิดขึ้น

พิธีไหว้ครูตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2561

ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

คณะอาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ เข้าแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชม

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ และพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย

รับมอบเอกสารจดหมายเหตุ อาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ

เอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารส่วนบุคคลที่มีคุณค่าด้านการสาธารณสุขไทย

นศ.แพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์ฯ

นศ.แพทย์ปี 1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

เสวนา“จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย” และร่วมเปิดนิทรรศการ "เกิด แก่ เจ็บ ตาย"

และเข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ทีมนักวิจัยโครงการ PRISM Thailand

เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพและนิทรรศการรูปแบบใหม่