นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ

เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น1 

 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และเข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ผู้บริหารได้มอบของที่ระลึกท่านรัฐมนตรีฯและคณะ ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

  

  

  

 

ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ติดต่อ นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์ โทรศัพท์ 0 2832 92800 2832 9283 โทรศัพท์มือถือ : 081 802 8761

โทรสาร 0 2590 1498

 

 กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่