การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461-2561)

การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461-2561)

 

 การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561)

 

 

        เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพได้รับการอนุมัติโครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุชั้น 1 และชั้น 4 เป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดเก็บและรักษาเอกสารสำคัญด้านประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ การสาธารณสุขให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้การก่อสร้างหอจดหมายเหตุฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบนิทรรศการตกแต่งหอจดหมายเหตุฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

การออกแบบนิทรรศการตกแต่งหอจดหมายเหตุฯ มีดังนี้

   1. บริเวณประตูทางเข้าและโถงลิฟต์หอจดหมายเหตุฯ

        โดยจะติดตั้งป้ายหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จำนวน 3 ป้ายคือ (1) บริเวณประตูทางเข้าอาคาร (2) ผนังกระจกด้านนอกอาคาร (3) ประตูหน้าห้องนิทรรศการ

 

 

(ตัวอย่างการออกแบบป้ายหน้าห้องนิทรรศการ)

 

 

    2. ห้องจัดนิทรรศการ

          โดยออกแบบนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติหอจดหมายเหตุ และการนำเอกสาร วัตถุจดหมายเหตุของบุคคลและหน่วยงานที่สำคัญ เช่น เอกสารและวัตถุของนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว (ฟิล์มกระจก ประเภทของอาการ การรักษาคนไข้ , มีดดาบอรัญญิก) เอกสารของนายแพทย์นัดดา ศรียาภัย (วารสารตีพิมพ์ข้อมูลกล่องสำหรับใส่กล้องถ่ายรูปใต้น้ำ) เอกสารของอาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ (เอกสารใบสุทธิของโรงเรียนราสดร์) เป็นต้น และยังมีการนำรูปวาดการ์ตูนเกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อออกแบบตกแต่งให้มีความน่าสนใจ

 

 

(ห้องนิทรรศการหอจดหมายเหตุ)

 

 

 (ตัวอย่างการออกแบบนิทรรศการการ์ตูน)

 

   

         

(ตัวอย่างเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ)

 

 

     3. ห้องให้บริการ ชั้น 1

          เป็นห้องให้บริการด้านการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ และการอ่านฟิล์มต่างๆ แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยการตกแต่งห้องให้บริการ ได้นำรูปวาดการ์ตูนในหลวง รัชกาลที่ 9 ตกแต่งบริเวณผนังห้อง และรูปวาดการ์ตูนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ออกแบบเป็นโมเดล 3 มิติในการจัดตั้งโชว์

 

 

(ห้องให้บริการ ชั้น 1)

 

(ตัวอย่างการออกแบบภาพวาดการ์ตูนในหลวงรัชกาลที่ 9)

 

 

(ตัวอย่างการออกแบบโมเดลระบบบริการสุขภาพ)

 

 

 

 

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352 

 

 

แหล่งที่มา : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (shi.or.th)